Α. Νεοφύτου: Ο προϋπολογισμός μας έχει περισσεύματα, όχι ελλείμματα 1 δισ. ευρώ