Αβέρωφ: Αντί των «θα» των άλλων εγώ προκρίνω άλλη προτεραιότητα