Ανδρέας Ευστρατίου: Σήμερα είναι η μέρα της δημοκρατίας

Ανδρέας Ευστρατίου: Σήμερα είναι η μέρα της δημοκρατίας