Ατταλίδου για Χριστοδουλίδη: Έκτιζε προφίλ αγοράζοντας Likes με τα λεφτά για το κυπριακό