Ιδού τα έσοδα και έξοδα του επιτελείου Μαυρογιάννη άνω των 10.000 ευρώ (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Ιδού τα έσοδα και έξοδα του επιτελείου Μαυρογιάννη άνω των 10.000 ευρώ (ΠΙΝΑΚΑΣ)