Κ. Χριστοφίδης: Αν οι επιλογές μας ήταν σοφότερες, η μοίρα του τόπου θα ήταν καλύτερη

Κ. Χριστοφίδης: Αν οι επιλογές μας ήταν σοφότερες, η μοίρα του τόπου θα ήταν καλύτερη