Χριστοδουλίδης: «Η σύσταση Κυβέρνησης ευρείας αποδοχής δεν είναι σύνθημα»

Χριστοδουλίδης: «Η σύσταση Κυβέρνησης ευρείας αποδοχής δεν είναι σύνθημα»