Χριστοδουλίδης για συμβολή ιδιωτικού τομέα στη δημιουργία θέσεων εργασίας