Χριστοδουλίδης: Μόνο έτσι θα αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις