Χριστοδουλίδης στη ΔΗΠΑ: «Οι πολιτικοί που χάνουν επαφή με την κοινωνία, είναι χαμένοι»

Χριστοδουλίδης στη ΔΗΠΑ: «Οι πολιτικοί που χάνουν επαφή με την κοινωνία, είναι χαμένοι»