Μαυρογιάννης: «Απαραίτητη η παροχή κοινωνικής στέγης στον τόπο μας»