Μαυρογιάννης: Παρουσίασε εννέα πυλώνες ενεργειακής πολιτικής