Μαυρογιάννης: Η ανάπτυξη πρέπει να ισοδυναμεί με την ευημερία όλων

Μαυρογιάννης: Η ανάπτυξη πρέπει να ισοδυναμεί με την ευημερία όλων