Μαυρογιάννης: Η Κύπρος χρειάζεται βιώσιμη γεωργία και κτηνοτροφία