Μαυρογιάννης: Να εργαστούμε για πολιτικές πρόληψης και στήριξης των θυμάτων