Μαυρογιάννης: «Ο Πολιτισμός είναι η πυξίδα μας για το παρόν και το μέλλον του τόπου»