Μαυρογιάννης: «Στην Προεδρία χρειάζεται ένα άτομο αξιόπιστο»