Με «άρωμα» προεδρικών η συζήτηση για προϋπολογισμό