Με τραγούδια, συνθήματα και σημαίες η τελετή ανακήρυξης του νέου Προέδρου

Με τραγούδια, συνθήματα και σημαίες η τελετή ανακήρυξης του νέου Προέδρου