Να μην αφήσουν τρίτους να αποφασίσουν για αυτούς κάλεσε τους πολίτες ο Γ. Κολοκασίδης

Να μην αφήσουν τρίτους να αποφασίσουν για αυτούς κάλεσε τους πολίτες ο Γ. Κολοκασίδης