Νίκος Χριστοδουλίδης: 36 προτάσεις για την Καθαρή Ενέργεια