Οι επτά πυλώνες Μαυρογιάννη για στήριξη και ανάπτυξη του πολιτισμού