Πληροφορίες OMEGA – AKEΛ: «Δεν αποτυπώνουν τα exit polls το τελικό αποτέλεσμα»

Πληροφορίες OMEGA – AKEΛ: «Δεν αποτυπώνουν τα exit polls το τελικό αποτέλεσμα»