Πόσο θα μας κοστίσουν οι προεδρικές

Πόσο θα μας κοστίσουν οι προεδρικές