Προεδρικές: Αυτά είναι τα τελικά αποτελέσματα στη Λευκωσία στο 100%

Προεδρικές: Αυτά είναι τα τελικά αποτελέσματα στη Λευκωσία στο 100%