Προεδρικές: Αυτό είναι το τελικό ποσοστό προσέλευσης

Προεδρικές: Αυτό είναι το τελικό ποσοστό προσέλευσης