Προεδρικές – Λεμεσός: Αυξημένη προσέλευση σε σύγκριση με το 2018

Προεδρικές – Λεμεσός: Αυξημένη προσέλευση σε σύγκριση με το 2018