Προεδρικές: Οι απαγορεύσεις και η διασφάλιση της μυστικότητας της ψήφου