Προεδρικές: Στο 11,7% το ποσοστό συμμετοχής μέχρι τις 10.00 το πρωί

Προεδρικές: Στο 11,7% το ποσοστό συμμετοχής μέχρι τις 10.00 το πρωί