Σε αυτό το χωριό οι δύο υποψήφιοι έλαβαν από 51 ψήφους

Σε αυτό το χωριό οι δύο υποψήφιοι έλαβαν από 51 ψήφους