Σε ποιες επαρχίες επικράτησαν ο Χριστοδουλίδης, Μαυρογιάννης και Αβέρωφ

Σε ποιες επαρχίες επικράτησαν ο Χριστοδουλίδης, Μαυρογιάννης και Αβέρωφ