Συνέχισε τις επαφές του στο Λονδίνο με φορείς της ομογένειας ο Ν.Χριστοδουλίδης