Το Κέντρο Αριστείας CYENS επισκεύθηκε ο Κωνσταντίνος Χριστοφίδης