Το παρασκήνιο του debate – Το κρασί, τα πηγαδάκια και το «να στέκεστε εσείς»

Το παρασκήνιο του debate – Το κρασί, τα πηγαδάκια και το «να στέκεστε εσείς»