Το σχέδιο μας για τους ΛΟΑΤΚΙ+είναι η πλήρη ισότητά τους, λέει ο Κ. Χριστοφίδης