Προοπτικές Ανάπτυξης ενός Κέντρου Έρευνας και Επιστήμης στην Κύπρο για τη Μάθηση και Επικοινωνία των Επιστημών
Προοπτικές Ανάπτυξης ενός Κέντρου Έρευνας και Επιστήμης στην Κύπρο για τη  Μάθηση και Επικοινωνία των Επιστημών

Η κοινοπραξία του έργου CSRC – Cyprus Science and Research Centre, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon2020 "WIDESPREAD-04- 2016-2017: Teaming Phase 1”, διοργανώνει ανοικτή εκδήλωση ενημέρωσης την Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018, μεταξύ 17:00 και 20:00, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, με τίτλο «Προοπτικές Ανάπτυξης ενός Κέντρου Έρευνας και Επιστήμης στην Κύπρο για τη Μάθηση και Επικοινωνία των Επιστημών».

Η εκδήλωση θα φιλοξενήσει ομιλητές όπως τον κ. Θανάση Κοντονικολάου, Γενικό Διευθυντή του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών «Νόησις» στην Θεσσαλονίκη, ο οποίος θα μιλήσει για το σημαντικό ρόλο των Κέντρων Επιστήμης και Τεχνολογίας στην επικοινωνία και προβολή της επιστήμης, στη διάχυση νέων επιστημονικών επιτευγμάτων και στην ένταξη νέων στην κουλτούρα και τις αξίες της επιστήμης. Θα γίνει επίσης μια ανασκόπηση της προόδου του έργου CSRC, που επιτεύχθηκε με σκοπό να αποκτήσει η Κύπρος και η Ανατολική Μεσόγειος ένα πρότυπο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών, το οποίο θα υποστηρίζεται από υψηλού επιπέδου έρευνα
στην ψηφιακή τεχνολογία, επικοινωνία και κατανόηση των Επιστημών, της
Τεχνολογίας, της Μηχανικής, της Τέχνης και των Μαθηματικών (STEAM), και θα αποσκοπεί στην εκπαίδευση στις Επιστήμες και την Έρευνα.
Τα Κέντρα Διάδοσης Επιστημών στοχεύουν στη γνωριμία του κοινού και ιδιαίτερα των νέων με τα επιστημονικά και καινοτόμα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας, και συμβάλουν στην ανάπτυξη και προώθηση μιας κουλτούρας καινοτομίας και της «Επιστήμης των Πολιτών». Η Κύπρος είναι η μόνη Ευρωπαϊκή χώρα χωρίς ένα τέτοιο Κέντρο και χρειάζεται την στήριξη όλων μας για να επιτύχει.


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στην ιστοσελίδα του έργου http://www.cysrc.eu/index.php/... ή να επικοινωνήσουν με την Καθ. Κατερίνα Δημολιού στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] .