Κύπρος


Πώς να ανανεώσετε την άδεια κυκλοφορίας
Πώς να ανανεώσετε την άδεια κυκλοφορίας

Πληροφορίες σχετικά με την ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας, εξέδωσε το Τμήμα Οδικών Μεταφοράς.

Συγκεκριμένα, υπενθυμίζει πως οι άδειες ανανεώνονται:

(α) στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση http://rtd.mcw.gov.cy
(β) σε εμπορικές τράπεζες,
(γ) στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ),
(δ) στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (ΚΕ.ΠΟ.),
(ε) στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών (Λευκωσία στα κεντρικά γραφεία).

Επιπρόσθετα το κοινό ενημερώνεται ότι δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση στα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας για το 2019, σε σύγκριση με αυτά που καταβάλλονταν το έτος 2018.

Όπως τονίζεται, έχει περιέλθει στη αντίληψη του Τμήματος Οδικών Μεταφορών ότι κάποιοι ιδιοκτήτες οχημάτων που αποτείνονται στις εμπορικές τράπεζες, ή στα ΚΕΠ ή στα ΚΕΠΟ, ή στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών ζητούν επίμονα έκπτωση στα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων τους για το 2019. Για αυτό το λόγο διευκρινίζεται πως δεν υπάρχει καμία πρόνοια στη σχετική νομοθεσία για έκπτωση στα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων για το 2019.
.