Αμερικανική εταιρεία εκτοξεύει την πρώτη χασισοφυτεία στο Διάστημα

Αμερικανική εταιρεία εκτοξεύει την πρώτη χασισοφυτεία στο Διάστημα