Νέα εκθαμβωτική φωτογραφία από την επιφάνεια της σελήνης με χρώμα

Νέα εκθαμβωτική φωτογραφία από την επιφάνεια της σελήνης με χρώμα