Το κινεζικό Chang’E-5 βρήκε ενδείξεις νερού σε δείγματα από την επιφάνεια της Σελήνης

Το κινεζικό Chang’E-5 βρήκε ενδείξεις νερού σε δείγματα από την επιφάνεια της Σελήνης