Δημιουργήθηκε η πρώτη συσκευή που άρχισε να διαβάζει κλειστά βιβλία