Αύξηση σημειώθηκε στην πρόσβαση των νοικοκυριών στο διαδίκτυο το 2018