Έλεγχοι επί τόπου σε σχολεία για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση