Με αυτό τον απλό τρόπο μπορείς να «σβήσεις» το αυτοκίνητό σου από τα Google Maps