Το air condition δεν λειτουργεί: Ποιοι είναι οι λόγοι – Πόσο θα κοστίσει η ζημιά