Πιο ασφαλείς πλέον οι συνομιλίες στο Messenger – Πώς ενεργοποιείται το νέο σύστημα κρυπτογράφησης