Ανακαλύφθηκε μια από τις μεγαλύτερες μαύρες τρύπες που βρέθηκαν ποτέ

Ανακαλύφθηκε μια από τις μεγαλύτερες μαύρες τρύπες που βρέθηκαν ποτέ