Κίνα και ΗΠΑ οι κύριοι εμπορικοί εταίροι της ΕΕ στον τομέα της τεχνολογίας

Κίνα και ΗΠΑ οι κύριοι εμπορικοί εταίροι της ΕΕ στον τομέα της τεχνολογίας