Τεχνητή νοημοσύνη της Google θριαμβεύει στο παιχνίδι Γκο

Τεχνητή νοημοσύνη της Google θριαμβεύει στο παιχνίδι Γκο