Σημαντικότατη εξέλιξη η σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας
Σημαντικότατη εξέλιξη η σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας

Το ΕΒΕ Λευκωσίας χαιρετίζει και στηρίζει την απόφαση της κυβέρνησης για τη σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας, η οποία αποτελεί σημαντικότατη εξέλιξη για το οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας στον τόπο μας.

Η ενίσχυση του τομέα της έρευνας και καινοτομίας θα έχει θετικές επιδράσεις τόσο στην ανάπτυξη της οικονομίας της γνώσης όσο και στη στήριξη και ενίσχυση των υφιστάμενων κλάδων της οικονομίας, που αποσκοπεί στη βελτίωση της ανθεκτικότητας και εξωστρέφειας της κυπριακής οικονομίας.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, το ΕΒΕ Λευκωσίας από το 2016, έθεσε ως προτεραιότητα και ανέπτυξε διάφορες πρωτοβουλίες για ανάδειξη της Λευκωσίας ως ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΝΩΣΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ μέσα στα πλαίσια των προτύπων των περιφερειών καινοτομίας (Innovation Districts) που υπάρχουν στο εξωτερικό.

Η σημασία του τομέα αυτού καταδεικνύεται και από το γεγονός  ότι έχει δώσει μια τεράστια τόνωση στην οικονομική ανάπτυξη και αναζωογόνηση της πόλης, φιλοξενώντας πέραν των 30,000 φοιτητών.

Οι υποδομές στη Λευκωσία που σχετίζονται  με θέματα Γνώσης, Έρευνας και Καινοτομίας ενισχύοντας καθημερινά με θεαματικούς ρυθμούς.  Παρατηρούνται επεκτάσεις στις κτιριακές υποδομές των 5 Πανεπιστημίων, δημιουργία νέων Σχολών, λειτουργία Ιατρικών Σχολών, Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων, χώροι  φιλοξενίας startups αλλά και ανάπτυξη άλλων υποδομών  όπως βιβλιοθήκες και φοιτητικές εστίες σύγχρονων προδιαγραφών.

Την πρωτοβουλία για την ανάδειξη της Λευκωσίας ως Περιφέρεια Γνώσης, Έρευνας και Καινοτομίας στηρίζουν με την υπογραφή σχετικής Χάρτας Συνεργασίας πέραν των 35 Φορέων, Οργανώσεων και Ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στη Λευκωσία και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις Δημοτικές Αρχές, τα 5 Πανεπιστήμια, Νοσοκομεία, Ερευνητικά Κέντρα και επιχειρήσεις τεχνολογίας καθώς και κυβερνητικές υπηρεσίες.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας εξαίρει το διορισμό του κ. Φίλιππου Πατσαλή, ως Επικεφαλή του Συμβουλίου, καθώς διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και εμπειρίες για το σχεδιασμό ολοκληρωμένης στρατηγικής για έρευνα και καινοτομία στην Κύπρο.

Top News